EN

SİSMİK ASKILAMA

SİSMİK ASKI HALATI

Askı uzunluğu arttığı veya alanın kapalı/kalabalık olması nedeniyle rijit sistemlerin kurulumunun zor oldupu durumlar için, nVent CADDY halat askılama, yangın sprinkler sistemlerine yönelik rijit askılamaya ideal bir alternatiftir. Bu sistemde ön gerilmeli çelik halat, bağlantı adaptörü elemanları, oval manşonlar ve ilgili araçlar bulunur. Bu sistem aynı zamanda elektrikli, mekanik ve sıhhi sistemleri askılamak için de kullanılabilir. Renkli kaplamalı halat, NFPA® 13 gerekliliklerine uyar, UL8 Listesindeki kablo boyutlarını oldukça görünür kılar ve bunların tespit edilmesini kolaylaştırır.

1. Adım: Halatı bir manşon yardımıyla yerleştirin, ardından manşondan tekrar geçirerek bir çember oluşturun.

2. Adım: Manşon, sıkma makası kullanılarak sıkılmalıdır. Kablo çapı başına gereken sıkma sayısı için lütfen üretici talimatlarına başvurun.

3. Adım: Rondelalı sabitleme elemanını, sabitleme elemanı deliğinden geçirin ve sıkarak yapıya sabitleyin.

Çelik, elektro galvanizli, 7x19 Uçak Halatı

Elektrikli, mekanik ve sıhhi sistemleri askılamak için kullanılır.